Delen

Delen

Asset-allocatie

Verrreweg het belangrijkste onderdeel van een goed beleggingsbeleid is de asset-allocatie. De meeste onderzoeken geven aan dat 85% van het uiteindelijk beleggingsresultaat wordt bepaald door de asset-allocatie. Dus niet in welk aandeel of obligatie u belegd, maar of er in aandelen of obligaties wordt belegd. Asset-allocatie houdt de verdeling in over de verschillende beleggingscategorieën. Het meest gebruikte onderscheid is:

  • Aandelen
  • Onroerend goed
  • Obligaties
  • Liquide middelen

Hoe bepaal je dan de asset-allocatie? Het mooiste zou natuurlijk zijn als je de markt kon voorspellen en tijdig zou kunnen switchen tussen aandelen, obligaties, onroerend goed en liquide middelen. Maar dat is slechts weinigen gegeven. Wat wel kan is eerst kijken naar het doel van de beleggingen. Wil je de eigen woning schuld ermee aflossen, wordt het gebruikt als pensioenvoorziening of is het gewoon een appeltje voor de dorst. De tijdshorizon speelt hierin een belangrijke rol. Hoe langer het geld niet nodig is des te offensiever er belegd kan worden. Uiteindelijk zal over een langere periode in aandelen meer rendement worden gerealiseerd dan in obligaties. Korte termijn schommelingen zullen in aandelen heftiger zijn dan een belegging op een spaarrekening. Een spaarrekening kent overigens ook voldoende risico’s, denk maar eens aan een faillissement van een bank. Misschien heeft u wel meer doelen en aflossen van de eigen woning schuld en een tweede woning in Italië. Kortom: er wordt eerst een financiële planning opgesteld waarin alle wensen en behoeften inzichtelijk worden gemaakt. Op basis van deze financiële planning kan het te beleggen vermogen onderverdeeld worden. We delen vervolgens het vermogen in in tijdseenheden. Hoe lang kun je vermogen missen. Grofweg hanteren we nu de volgende criteria:

  • Aandelen: tijdshorizon 12 jaar of langer
  • Onroerend goed: tijdshorizon 10 jaar of langer
  • Obligaties: tijdshorizon 5 jaar of langer
  • Liquide middelen: tijdshorizon 5 jaar en korter

Deze indeling wordt één keer per jaar aangepast. Niet te snel, om de waan van de dag voor te blijven. De indeling is afhankelijk van de beweeglijkheid van de markten, de macro-economische omstandigheden en de vooruitzichten voor het komende jaar.

Copyright © 2021 Financiële Planning Specialist

Development & CMS: Digicompleet by Segestia