Delen

Delen

Vermogensadvies

Het beleggen van vermogen is een belangrijk onderdeel van uw financiele positie en moet ook op die manier worden aangepakt. De werkwijze bij de Financiële Planning Specialist is eenduidig en overzichtelijk.

De eerste stap is het maken van een financiële planning. Op basis van deze financiële planning geven we inzicht in het besteedbaar inkomen nu en in de toekomst. Dit is geen vaststaand gegeven en zal van jaar tot jaar veranderen. Wensen, zoals eerder stoppen met werken, studerende kinderen, pensioenleeftijd worden financieel inzichtelijk gemaakt. Dat klinkt heel eenvoudig, maar is het niet. Misschien wilt u nu helemaal niet stoppen met werken op 60-jarige leeftijd, maar door een reorganisatie, ziekte van een “naaste”, burn-out kunnen deze wensen heel anders komen te liggen.

Vermogensadvies

Elk jaar proberen we deze wensen te prioriteren. Uw wensen en behoeften zijn de leidraad. Als uw wensen zijn ingevuld wordt het vermogen met het minst mogelijk risico belegd om deze wensen te realiseren. Immers, iemand die niet hoeft te beleggen, omdat er al voldoende vermogen is om de wensen te realiseren, kan beter helemaal niet gaan beleggen!

De tweede stap is een haalbaarheidsanalyse. In hoeverre zijn uw wensen en doelstellingen mogelijk. Zijn deze wel realistisch. Welke risico’s zijn er aan verbonden en hoe groot is de kans van slagen.

Dit leggen we aan u voor en samen met u proberen we de meest ideale invulling te geven. Dit is uiteindelijk slechts een momentopname en wordt in ieder geval één keer per jaar besproken en daar waar noodzakelijk worden aanpassingen gemaakt. Hieruit volgt uiteindelijk een stappenplan, een rendementsdoelstelling. Er wordt gekeken naar de minst risicovolle invulling zoals het uitlenen van geld aan de kinderen, de hypotheek bij uw eigen BV onderbrengen, kortom fiscale en financiële optimalisatie.

Lukt het niet om alle wensen en doelstelling binnen deze kaders te realiseren dan zal er belegd moeten worden. Dit kan door het geld op een spaarrekening te stallen tot het beleggen in risicovolle aandelen en alles er tussenin. Gedurende het traject heeft u een continue inzicht en overzicht of de gewenste doelstellingen in meerdere of mindere mate nog gerealiseerd kunnen worden.

Laat uw wensen de leidraad zijn en zet vandaag nog de eerste stap door contact met ons op te nemen, 06-41717904 of stuur een e-mail naar jaap@fpsadvies.nl

De koffie staat klaar!

afspraak

Copyright © 2022 Financiële Planning Specialist

Development & CMS: Digicompleet by Segestia