Delen

Delen

Verruiming stamrechtregeling

Stamrechtaanspraken

De aangekondigde wijziging voor stamrechten (ontslagvergoedingen) is doorgevoerd in de wet op de loonbelasting. Kern van deze wijziging is dat stamrechten in 2014 voor 80% in de reguliere heffing betrokken worden. U ontvangt dus 20% belastingvrij. Wel moet u de gehele aanspraak uitkeren en niet een deel. Deze regeling geldt zowel voor stamrecht BV’s als voor stamrechtspaarrekeningen en stamrechtverzekeringen.

Tevens is er een verruiming van de bestaande regeling. Deze verruiming bewerkstelligd dat er na 2014 bij een eenmalige opname geen revisierente meer verschuldigd is. Concreet houdt dit in dat een eenmalige opname mogelijk is. Minister Weekers wil de verruiming dusdanig aanpassen dat ook een gedeeltelijk opname mogelijk is.

 

 

6a013480670535970c013480671283970c 800wi 160x120

Bancaire of verzekeringsvariant

Indien u een stamrechtspaarrekening of lijfrente aanhoudt bij een bancaire instelling / verzekeringsmaatschappij en u wilt in 2014 de volledige aanspraak uitkeren, dan kan dat. Indien u de gelden voor een langere periode heeft vastgelegd kan er wel sprake zijn van een boetebeding bij opname.
Deze boete komt normaal gesproken niet in mindering op de grondslag voor de bepaling van de aanspraak. Er wordt echter goedgekeurd dat de aanspraak minus de eventueel verschuldigde boete als heffingsgrondslag gaat dienen.

Wettelijk is het een en ander als volgt verwoord

Ingevolge artikel 39f, eerste lid, van de Wet LB 1964 blijven de op 31 december 2013 met betrekking tot de hiervoor genoemde aanspraken en bedragen geldende bepalingen ook na 31 december 2013 van toepassing.
In artikel 39f, tweede lid, van de Wet LB 1964 wordt als uitzondering op de hiervoor genoemde hoofdregel bepaald dat de in het eerste lid van dat artikel bedoelde aanspraken en bedragen ook in een bedrag ineens mogen worden uitgekeerd. Daarmee wordt onder meer bewerkstelligd dat de revisierente, die tot 1 januari 2014 bij een dergelijke eenmalige opname zou worden berekend, vanaf 1 januari 2014 achterwege blijft.

In artikel 39f, derde lid, van de Wet LB 1964 wordt geregeld dat indien de werknemer in het jaar 2014 in een bedrag ineens over de in artikel 39f, eerste en tweede lid, van de Wet LB 1964 bedoelde aanspraak (of het daarmee gelijkgestelde bedrag) beschikt, slechts 80% van het bedrag in aanmerking wordt genomen. Genoemd derde lid vervalt per 1 januari 2015 ingevolge artikel VI, onderdeel E. Hiermee wordt bewerkstelligd dat deze 80%-regeling alleen geldt in 2014.

 

Wilt u op de hoogte blijven van de mogelijkheden, stuur dan een email naar ons of maak vrijblijvend een afspraak om de mogelijkheden in uw specifieke situatie door te spreken.

Copyright © 2021 Financiële Planning Specialist

Development & CMS: Digicompleet by Segestia