Delen

Delen

StamrechtBV regeling in 2014

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat een gouden handdruk of ontslagvergoeding een belastingvoordeel ontvangt als de aanspraak in zijn geheel wordt uitgekeerd. Naar nu bekend zal 80% van de aanspraak in de reguliere heffing worden betrokken. De korting geldt voor een stamrechtaanspraak die is ondergebracht bij een stamrecht BV, verzekeraar of bancaire instelling. Lees hier op pagina 20 van de memorie van toelichting de details.

  

verschillende wegen

 De vraag is of het een voordeel is om de aanspraak in 2014 in zijn geheel te laten uitkeren?

De berekening om te bepalen of dit een voordeel is, is vrij lastig. Verschillende belastingen grijpen in elkaar.
Denk bijvoorbeeld aan:

  • De vermogenstoets in de zorg- en huurtoeslag;
  • De inkomensafhankelijke zorgbijdrage die over de uitkeringen moet worden voldaan;
  • Het lagere tarief na 65 jaar in de inkomstenbelasting;
  • Inkomensafhankelijke regelingen zoals in de heffingskortingen;
  • De vermogensrendementsheffing;
  • De vennootschapsbelasting etc, etc.

Ook speelt uw eigen risicohouding mee ten aanzien van beleggen. Een zeker rendement op een spaarrekening van 2% verdampt snel door de vermogensrendementsheffing van 1,20%. Een verwacht rendement van 6% in een risicovolle portefeuille zal minder schade ondervinden van deze heffing. Als u de aanspraak gebruikt om de eigenwoningschuld af te lossen zal de berekening wezenlijk anders uitvallen. Kortom, het is in bijna iedere situatie noodzakelijk om door te rekenen of uitkeren in 2014 een voordeel of juist en nadeel voor u is.


Scenario’s vergelijken
De enige mogelijkheid is om de verschillende mogelijkheden met elkaar te vergelijken. De Financiële Planning Specialist biedt u dit vergelijk online aan. De verschillende mogelijkheden worden naast elkaar gezet, zodat u inzicht krijgt in de financiële voor- en nadelen van de mogelijkheden. De meest voorkomende mogelijkheden zijn:

  • De stamrechtaanspraak op dezelfde wijze continueren met een gepland uitkeringsschema;
  • De stamrechtaanspraak in 2014 laten uitkeren tegen de korting en de gelden in privé beschikbaar stellen voor beleggen / sparen;
  • De stamrechtaanspraak in 2014 laten uitkeren tegen de korting en de gelden in privé beschikbaar stellen voor aflossen van de hypothecaire lening;
  • De stamrechtaanspraak in 2014 laten uitkeren en in vijf jaar volledig consumeren.

Het vergelijk zal duidelijk laten zien welk scenario op basis van uw wensen en behoeften het meest gunstig is.


Onze dienstverlening
Allereerst vindt er een gratis kennismakingsgesprek plaats waarin bepaald wordt of er een financiële planning noodzakelijk is om de juiste conclusie(s) te trekken. Samen met u worden de benodigde gegevens ingevoerd. De verschillende scenario’s worden doorgerekend en in samenspraak met u wordt het meest optimale scenario in uw situatie geselecteerd. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat u de juiste keuze heeft gemaakt.

 

Aanmelden
Indien u zich wilt aanmelden kunt u een e-mail sturen naar jaap@fpsadvies.nl. Voor vragen kunt U contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer 0320-215350.

Copyright © 2021 Financiële Planning Specialist

Development & CMS: Digicompleet by Segestia