Delen

Delen

Onze cliënten

De Opdracht
Randstad heeft een bedrijfsonderdeel gekocht. Bij de koop door Randstad zijn er afspraken gemaakt. Deze afspraken resulteerden in een individueel bepaald compensatiebedrag. Op basis van de financiële en fiscale positie van de individuele medewerkers moet onderzocht worden wat de meest optimale aanwending voor de individuele medewerker van het compensatiebedrag is.

De Uitvoering
Randstad heeft de Financiële Planning Specialist opdracht gegeven om inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn om de compensatie aan te wenden. De werkwijze is als volgt:

1. Inventarisatiegesprek

2. Beknopt verslag van de mogelijkheden met een rekenkundige onderbouwing aan medewerker toezenden

3. Persoonlijke toelichting van de Financiële Planning Specialist en bepalen definitieve keuze

Waarom de Financiële Planning Specialist
Randstad wil in dit traject de medewerkers assisteren om tot de meest optimale aanwending te komen. De Financiële Planning Specialist is ingeschakeld omdat er ervaring is in soortgelijke trajecten en er is geen provisiebelang aanwezig.

  

De Opdracht
Cliënt wil een lening verstrekken aan één van de kinderen voor de aankoop van een eigen woning. Op basis van de financiële en fiscale positie van de cliënt moet onderzocht worden wat de meest rendabele opzet voor zowel cliënt als kind is. Tevens moet onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om de financiële en fiscale positie te optimaliseren.

De Uitvoering
De werkwijze is als volgt:

1. Inventarisatiegesprek

2. Rapportage van de mogelijkheden voor cliënt met een rekenkundige onderbouwing

3. Planning opstellen voor het kind met financieringsbehoefte

4. Persoonlijke toelichting samen met kind en bepalen definitieve hoogte van het rentepercentage, hoogte van de lening, eventuele additionele financiering, etc.

5. Uitwerking van de gemaakte keuzes en vervolg begeleiding bij het invullen van de aangifte IB voor zowel cliënt als kind.

Waarom de Financiële Planning Specialist
Cliënt wil in dit traject tot de meest optimale aanwending komen, rekening houdend met zijn wensen en behoeften. De Financiële Planning Specialist is ingeschakeld omdat zij toonaangevend is in soortgelijke trajecten en cliënt alles administratief en fiscaal zorgvuldig geregeld wil hebben.

  

De Opdracht
Cliënt heeft een stamrecht BV opgericht. Op basis van de financiële en fiscale positie van de cliënt moet onderzocht worden of er besparingen in het netto-inkomen mogelijk zijn. Tevens moet de daarbij behorende administratie worden verzorgd.

De Uitvoering
De werkwijze is als volgt:

1. Inventarisatiegesprek

2. Rapportage met een onderbouwing van het voordeel van de aanbevelingen, € 62.000.

3. Toelichting van de Financiële Planning Specialist en implementatie definitieve keuze

Waarom de Financiële Planning Specialist
Cliënt wil inzicht in de besparingsmogelijkheden en geen verder omkijken naar de afhandeling. De Financiële Planning Specialist is ingeschakeld omdat zij specialist zijn op dit gebied.

  

De Opdracht
Cliënt is DGA en heeft een holding waar onder andere het pensioen in is ondergebracht. Cliënt wil inzicht in de mogelijkheden die hij heeft en wil nu en in de toekomst inzicht in zijn netto inkomen. Op basis van het gewenste netto-inkomen en de risicobereidheid wordt de meest effectieve manier berekend om dit gewenste inkomen te realiseren.

De Uitvoering
De werkwijze is als volgt:

1. Inventarisatiegesprek waarin het pensioen en de risicobereidheid een belangrijke rol spelen

2. Rapportage met een rekenkundige onderbouwing van de meest effectieve mogelijkheid.

3. Implementatie van de nieuwe pensioenregelingen de beleggingen.

4. Jaarlijkse update en bespreking van de voortgang.

Waarom de Financiële Planning Specialist
Cliënt wil in dit traject tot de meest optimale aanwending komen, rekening houdend met zijn wensen en behoeften. De Financiële Planning Specialist is ingeschakeld omdat er een ruime ervaring is in soortgelijke trajecten en samen met de businesspartners (administratie, vermogensbeheer en pensioenadvies) de verschillende disciplines goed samenwerken met slechts één aanspreekpunt.

Copyright © 2021 Financiële Planning Specialist

Development & CMS: Digicompleet by Segestia