Delen

Delen

Financiële Planning ZZP’er

Een ZZP’er is iemand die zelfstandig is, maar geen personeel in dienst heeft. Vaak oefent een ZZP’er zijn professie uit in een eenmanszaak. Hierdoor kan hij profiteren van verschillende fiscale voordelen. Alhoewel de berichtgeving in de media dusdanig is dat het lijkt dat iedere ZZP’er makkelijk zijn geld verdient is de praktijk anders. Een groot deel van de ZZP’ers heeft moeite om alles draaiende te houden. Dat is voor een groot deel door de administratieve rompslomp die de ZZP’er zelf moet regelen. Wet- en regelgeving veranderen voortdurend en hebben een grote impact op de uiteindelijke tijdbesteding. Op financieel en fiscaal kunnen wij die zorg uit handen nemen. Een financiële planning biedt ook hier inzicht.

Financiele planning 2

Pensioen ZZP’er

Een ZZP’er kan zijn pensioen niet zelf regelen. Sterker nog: hij mag geen pensioen opbouwen, behalve dan de continuatie van het pensioen bij zijn vorige werkgever. Hij mag wel reserveren via de fiscale oudedagsreserve (kortweg: FOR). Hier kan hij uiteindelijk een lijfrente voor aankopen, geen pensioen. Deze lijfrente(n) zijn aan maxima gebonden, zodat eigenlijk nooit een volledige oudedagsvoorziening kan worden opgebouwd. Hij kan natuurlijk ook besluiten om ook geen lijfrente op te bouwen. het pensioen bestaat dan alleen uit AOW en bij eventueel vorige werkgevers opgebouwd pensioen.


Fiscale aftrek ZZP’er

De ZZP’er heeft een aantal mogelijkheden om zijn belastbaar inkomen te drukken. Dat is de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek, de startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Met name deze aftrekposten staan onder druk. Afschaffing van deze aftrekmogelijkheden zal voor veel ZZP’ers het einde betekenen. Het is goed om inzicht te verkrijgen in de extra belastingdruk als deze aftrekmogelijkheden verdwijnen.


Belastbaar inkomen ZZP’er

Het belastbaar inkomen van de ZZP’er kan hij in grote mate zelf beïnvloeden, maar niet zoveel als een DGA. De winst (omzet minus kosten) minus de aftrekposten is gelijk aan zijn belastbaar inkomen. de hoogte kan alleen beïnvloedt worden door de omzet en de kosten. Er kunnen natuurlijk wel extra kosten / investeringen gedaan worden als de omzet in enig jaar hoger uitvalt. denk bijvoorbeeld een s aan de aanschaf van een nieuwe auto of het verlagen een computer. Deze kosten verlagen rechtstreeks het belastbaar inkomen. Mogelijkheden om geld te lenen etc. zijn er niet, omdat de eenmanszaak geen aparte entiteit is. Hierdoor is bij een eventueel faillissement de ZZP’er die vanuit een eenmanszaak werkt ook persoonlijk aansprakelijk.

 

Wij bieden een ZZP’er op fiscaal en financieel gebeid volledige ontzorging, zodat de ZZP’er zich volledig kan focussen op het bedrijf. OOk hier geldt weer dat een zo effectief mogelijk aanwending van de aanwezige middelen voorop staat. Kom eens langs en overtuig uzelf.

Copyright © 2021 Financiële Planning Specialist

Development & CMS: Digicompleet by Segestia