Delen

Delen

Financiële Plannning DGA

Een financiële planning voor een DGA (directeur groot aandeelhouder) is op veel fronten afwijkend van een particuliere financiële planning. De DGA heeft vaak een holding en een werkmaatschappij en kan hierdoor veel fiscale en financiële zaken op een andere manier regelen. Een voorbeeld hiervan is het pensioen, maar ook de financiering van de eigen woning en het salaris kan door de DGA in hoge mate worden beïnvloedt. Dit heeft veel voordelen die lang niet altijd benut worden.

De werkwijze van de Financiële planning specialist is dusdanig dat we de specifieke DGA-voordelen wel weten te realiseren waardoor er effectiever met de beschikbare middelen wordt omgesprongen.

Financiele planning

Het pensioen

Het pensioen van de DGA kan in eigen beheer worden gevoerd, maar kan ook aan een verzekeraar worden afgedragen. Ook kan de DGA helemaal geen pensioen toezeggen, maar bijvoorbeeld via lijfrente geld bij elkaar sparen voor de oude dag. De laatste mogelijkheid is om helemaal geen lijfrente en pensioen bij elkaar te sparen maar het geld voor de oude dag zelf bij elkaar te sparen door bijvoorbeeld te kiezen voor versnelde aflossing van eigen woning schuld of door een effectenportefeuille op te bouwen. Veel hangt af van de eigen risicohouding ten aanzien van het te lopen risico. Al deze mogelijkheden worden door ons op een zorgvuldige wijze afgewogen. Het eindresultaat is besparing op fiscaal en financieel gebied waardoor effectiever het gewenste netto-inkomen wordt gerealiseerd.


Financiering van de eigen woning

De financiering van de eigen woning kan via een bancaire financiering worden geregeld, maar kan ook via een lening van de holding aan de DGA worden vormgegeven. Een bancaire financiering is vaak lastig te verkrijgen in het huidige tijdsgewricht, terwijl er vaak al een bewezen trackrecord is. Het is dan prettig om de financiering op deze manier te kunnen verkrijgen. Dan is er ook nog het voordeel van de rentemarge. Of dit verstandig is om te doen hangt af van de hoeveelheid Liquide Middelen in de onderneming, maar ook of een herfinanciering mogelijk is als de BV verkocht wordt of als het pensioen ingaat? Genoeg vragen – wat te denken van het rentepercentage wat je afspreekt – is dat wel zakelijk? Lees hierover meer in de white-paper lening BV aan privé.


Het salaris

Welk salaris zeg je jezelf toe en welke voorwaarden zijn hieraan verbonden. De fiscus controleert de hoogte van het salaris aan de hand van een aantal criteria. Maar een startende ondernemer kan hier niet in alle gevallen aan voldoen. Is het verstandig om juist een hoog salaris of juist een laag salaris toe te kennen. Lees hierover ook de bijdrage over de inkomensafhankelijke zorgbijdrage.

Genoeg redenen dus om vrijblijvend in gesprek te gaan en kijken welke voordelen u kunt realiseren,
bel 0320-215350.

Copyright © 2021 Financiële Planning Specialist

Development & CMS: Digicompleet by Segestia