Delen

Delen

Hypotheek bij eigen BV

Indien u eigen middelen heeft en een eigen woning heeft of gaat aankopen kan het voordelig zijn om hiervoor een BV op te richten. In bijgevoegde berekening geven we dit zo eenvoudig mogelijk weer. De besparingen zijn enorm en de verklaring is simpel. De rentemarge gaat naar u toe in plaats van naar de bank. De aftrekmogelijkheid blijft gelijk. Wettelijk is de aanwending het criterium, niet degene die de lening verstrekt of onder welke voorwaarden. Wel moet er zakelijk worden gehandeld. Deze zakelijkheid wordt door ons vooraf overlegd met de belastingdienst zodat daar later geen discussies over kunnen ontstaan.

Overtuig uzelf en bekijk bijgevoegde vereenvoudigde berekening, Hypotheek BV.
Vraag de volledige documentatie aan door een e-mail te zenden aan informatie@fpsadvies.nl of bel direct met 0320-215350

Copyright © 2019 Financiële Planning Specialist

Development & CMS: Digicompleet by Segestia