Delen

Delen

Eigen woning

Er zijn behoorlijk wat wijzigingen doorgevoerd in de financiering van de eigen woning. Van volledige aftrek voor 2001 tot en met een 30-jarige annuitaire lening nu. Er is een uitgebreid overgangsregime van toepassing voor bestaande hypothecaire leningen. Al met al is het hypotheekadvies er zelf veel eenvoudiger op geworden.


Er kan worden gekozen uit een annuïtair of een lineair aflosschema, indien er een nieuwe woning wordt aangekocht. De keuze bij wie de hypotheek wordt ondergebracht en het advies wordt belangrijker, omdat er met die keuzes veel geld bespaard kan worden.

Eigen woning

Wij kunnen samen met u de juiste financiering selecteren. Hierbij beperken we ons uiteraard niet tot de standaard oplossingen, maar nemen we alle mogelijkheden mee om tot de meest optimale financieringsconstructie te komen.

Als u een hypotheek gaat afsluiten is het normaal om een gang naar de bank te maken en daar een financiering te regelen. Er zijn echter meer mogelijkheden voor een financiering van de eigen woning. Deze alternatieven pakken allemaal voordeliger uit, simpelweg omdat de ruime rentemarge niet meer aan de bank toevalt. Er zijn een aantal alternatieven:

  • Hypotheek bij uw eigen (eventueel speciaal voor dit doel op te richten) BV, hypotheek BV;
  • Lening tussen familieleden onderling, de familiehypotheek;
  • Hypotheek bij een bank;
  • Lening tussen derden.


Hypotheek bij een BV

Indien u eigen middelen heeft en een eigen woning heeft of gaat aankopen kan het voordelig zijn om hiervoor een BV op te richten of om de lening in een bestaande BV onder te brengen. De besparingen zijn enorm en de verklaring is simpel. De rentemarge gaat naar u toe in plaats van naar de bank. De aftrekmogelijkheid blijft gelijk. Wettelijk is de aanwending van de middelen het criterium, niet degene die de lening verstrekt of onder welke voorwaarden.


Familiehypotheek

Een familiehypotheek is een lening tussen familieleden. Het meest voorkomend is de lening van ouders aan kinderen. Dit levert een enorme besparing op, doordat de rentemarge niet meer aan de bank, maar aan de familie zelf ten goede komt. Door optimaal gebruik te maken van de belastingschijven en de schenkingsvrijstelling kan dit verder worden geoptimaliseerd.


Hypotheek bij een bank

Dit is nog altijd de meest voorkomende vorm, ondanks alle extra beperkingen die aan cliënten worden opgelegd. De rentetarieven zijn momenteel erg laag, tot onder de 2% voor 10 jaar vast. Uiteraard nemen we deze mogelijkheid mee in de berekeningen om tot een goed vergelijk te kunnen komen tussen de verschillende mogelijkheden.


Lening tussen derden

Dit wordt in Nederland nog niet veel gebruikt, maar neemt ook in omvang toe. Het is vaak nogal ongemakkelijk om buiten de gebaande paden te lenen en de voorwaarden zullen over het algemeen strikt zijn. Een opkomende fenomeen is crowdfunding. Alhoewel ook hier sprake is van een toename is het vooralsnog lastig om het geldbedrag bij elkaar te sprokkelen. Zeker omdat de looptijd van een “normale” hypotheek nogal lang is.

Vaak is uiteindelijk een combinatie van de bovenstaande mogelijkheden de ideale mix. Genoeg redenen om eens vrijblijvend een afspraak te maken of een offerte op te vragen. Het eerste gesprek ter kennismaking is altijd gratis.

 

Copyright © 2022 Financiële Planning Specialist

Development & CMS: Digicompleet by Segestia