Delen

Delen

Blog Financiële Planning Specialist

Jaap Franken 11 september 2019

Wat verandert er in BOX 3 volgens het wetsvoorstel. Hier en daar werd gejubeld over een belast bedrag vanaf € 440.000 per persoon. Dat lijkt te mooi om waar te zijn en is het dus ook. Ik zal hierna kort de systematiek uiteenzetten en daar waar nodig verklaren waar de verschillen zitten en ook de pijn voor beleggers. Het voorstel wil spaarders ontzien. Dit wordt bewerkstelligd door spaargeld (0,09%...

Fiscaal, Vermogensopbouw

J Franken 17 december 2018

Dit weekend  is het kwartaalprapport van het BIS gepubliceerd en toegelicht. Hierin worden de huidige markten genanlyseerd en de voornaamste conclusie is dat de recente beweegelijkheid en dalingen er 1 van meerdere zal zijn. Er zijn een aantal redenen die het BIS hiervoor aanwijst.Ten eerste wordt de situatie met extreem lage rentes en hoge schuldenbergen genoemd. Met name de afbouw van di...

Vermogensopbouw

J Franken 19 november 2018

Meer beleggingsrendement door fiscaal slimme keuze beleggingsfondsenAls u een deel van uw vermogen belegt in beleggingsfondsen/indextrackers, hoeft u geen rekening meer te houden met mogelijke afschaffing van de dividendbelasting. De voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting is namelijk van de baan.Nu de dividendbelasting blijft bestaan, blijft ook het fiscale voordeel dat beleggingsfon...

Vermogensopbouw

J Franken 09 september 2018

De tijdelijke verhuur van een eigen woning is in de inkomstenbelasting belast. Onlangs besliste een rechtbank dat dit voor de tijdelijke verhuur van een deel van een eigen woning niet geldt. De Belastingdienst is het daar niet mee eens en heeft hoger beroep ingesteld. Verhuurt u tijdelijk een gedeelte van uw eigen woning? Dan kan onder omstandigheden de opbrengst daaruit onbelast blijven. Laat daa...

Vermogensopbouw

Copyright © 2019 Financiële Planning Specialist

Development & CMS: Digicompleet by Segestia