Delen

Delen

Blog Financiële Planning Specialist

J Franken 03 april 2019

In dit praktijkvoorbeeld bespreek ik wat de opname in een verzorgingstehuis fiscaal en financieel betekent. Dit zegt de wet over wat een eigen woning is. Een eigen woning (artikel 3.111 lid 1) is een gebouw wat u of de personen die tot het huishouden behoren, anders dan tijdelijk, als hoofdverblijf ter beschikking staat. De eigen woning wordt belast in BOX 1. In box 1 geldt een bijte...

Overlijden, Pensioen

J Franken 19 december 2017

Op 3 juni 2014 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de Fiscale Verzamelwet 2014 aan de tweede kamer toegezonden. Belangrijkste onderdeel hiervan is dat met terugwerkende kracht (tot 1 januari 2014) gedeeltelijke afkoop van stamrechten mogelijk is. Hierdoor wordt degene die zijn gouden handdruk deels wil uitkeren op zijn wenken bediend. 

Pensioen

J Franken 18 december 2017

Staatssecretaris Wiebes heeft een volledige afschaffing van pensioen voor DGA’s voorgesteld. Tijdens de vaste Kamercommissie op donderdag 25 september 2015 werd dit voorstel besproken. Alle aanwezige fracties reageerden positief op dit voorstel. De aanleiding van de stelselherziening ligt in de onderdekking die voor een groot deel van de DGA’s geldt. Dit betekent dat de belastingdienst op ter...

Pensioen

J Franken 18 december 2017

Staatsecretaris Wiebes heeft in het kamer overleg van 15 maart een aantal harde noten gekraakt over de toekomstbestendigheid van het pensioen in eigen beheer. Werden er eerst nog twee varianten open gehouden. Nu lijkt het einde van pensioen in eigen beheer in zicht. Er komen drie mogelijkheden: Huidige regeling continueren; éénmalige afkoop tegen 70% in 2017; Omzetten in een soort bancaire vari...

Pensioen

Copyright © 2019 Financiële Planning Specialist

Development & CMS: Digicompleet by Segestia