Delen

Delen

Blog Financiële Planning Specialist

Jaap Franken

Dat staat althans in het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Het bedrag mag op pensioendatum worden afgekocht zonder fiscale sancties. Als iemand een pensioen heeft van € 30.000 zal de contante waarde grofweg rond de € 600.000 liggen. Dat is dan € 60.000 wat je kunt afkopen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing: Pensioenfondsen worden verplicht deze mogelijkheid te bieden....

Fiscaal, Pensioen

Jaap Franken

Wat verandert er in BOX 3 volgens het wetsvoorstel. Hier en daar werd gejubeld over een belast bedrag vanaf € 440.000 per persoon. Dat lijkt te mooi om waar te zijn en is het dus ook. Ik zal hierna kort de systematiek uiteenzetten en daar waar nodig verklaren waar de verschillen zitten en ook de pijn voor beleggers. Het voorstel wil spaarders ontzien. Dit wordt bewerkstelligd door spaargeld (0,09%...

Fiscaal, Vermogensopbouw

J Franken

Het kabinet  is, in het kader van een bredere herorientatie op belastingbesparende regelingen, de middelingsregeling aan het evalueren. De uiktomst van de eerste evaluatie is dat de regeling slechts weinig wordt gebruikt (15%) en dat er een relatief groot budgetair beslag is. De regeling wordt handmatig uitgevoerd en is moelijk geautomatiseerd te krijgen. Hier vindt u het volledige document...

Fiscaal

J Franken

  Uit het Belastingplan 2019 komen de volgende maatregelen op het gebied van de Inkomstenbelasting: Het toptarief in de IB en LB wordt in 2019 51,75%. In de tweede en derde schijf geldt een tarief van 38,10%. Het tarief in de eerste schijf wordt 36,65%. Voor AOW-gerechtigden geldt in de eerste schijf een tarief van 18,75% en in de tweede schijf een tari...

Fiscaal

Copyright © 2020 Financiële Planning Specialist

Development & CMS: Digicompleet by Segestia