Delen

Delen

Eigen woning en opname in verzorgingstehuis

Door J Franken 03 april 2019

In dit praktijkvoorbeeld bespreek ik wat de opname in een verzorgingstehuis fiscaal en financieel betekent.

Dit zegt de wet over wat een eigen woning is. Een eigen woning (artikel 3.111 lid 1) is een gebouw wat u of de personen die tot het huishouden behoren, anders dan tijdelijk, als hoofdverblijf ter beschikking staat. De eigen woning wordt belast in BOX 1. In box 1 geldt een bijtelling van het eigenwoningforfait en dat wordt de komende jaren opgevoerd. Eventuele kosten voor de financiering van de eigen woning zijn aftrekbaar. Doordat de woning in BOX 1 nagenoeg niet belast wordt is het in de  meeste gevallen aantrekkelijk om de woning in BOX1  onder te brengen.

Het verschil in belastingheffing probeer ik hieronder inzichtelijk te maken. Stel u bewoont een eigen woning waar geen hypotheek  meer op rust. En de waarde van de woning is € 400.000. De marktwaarde bedraagt nu € 500.000. U heeft geen overig vermogen. Wat is dan de belastingheffing in BOX 1 of in BOX 3.

BOX 1
IN BOX 1 betaalt u een bijtelling (het eigenwoning forfait wet IB 3.112 lid1). Deze bedraagt in 2019 0,65% over de WOZ-waarde. Als de kosten hoger zijn dan het voordeel (artikel 3.123a), komt de belastingplichtige in aanmerking voor aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Voor 2019 is dat 96 2/3e deel. In dit geval wordt er € 86 belast.

BOX 3
In BOX 3 betaalt iemand, afhankelijk van het vermogen over de waarde van het vermogen belasting. Onroerend goed wordt belast tegen de WOZ-waarde. In ons voorbeeld is de WOZ-waarde € 400.000. Dat is € 4.395 belastingheffing (cijfers 2019).  

Nu gaat u per 1 mei 2019 verhuizen naar een AWBZ-instelling. U heeft dan gedurende 2 jaren nog recht op een BOX 1 behandeling. Daarna verhuist de woning naar BOX 3. Dit betekent dat uw vermogen op 1 mei 2021 € 400.000 is. In de aangifte van 2023 (peildatum vermogen 1 januari 2022) bent u € 4.395 verschuldigd in plaats van € 86.

Mogelijke oplossingen

  • De woning verkopen heeft niet veel zin. Hierdoor heeft u nog meer vermogen (in ons voorbeeld € 500.000) waarover belasting moet worden betaald.
  • U kunt de woning verhuren. Hierdoor kunt de waarde verminderen met de leegwaarderatio. Bovendien wordt u dan gecompenseerd voor het verlies aan vermogen door de belastingheffing.
  • U kunt bedragen schenken aan uw kinderen. Uw vermogen wordt hierdoor kleiner en u betaalt uiteindelijk ook minder erfbelasting
  • U kunt vermogen overhevelen naar BOX 2

Dit zijn enkele voor de hand liggende oplossingen. Mocht u meer willen weten, neem dan contact met ons op.

Copyright © 2021 Financiële Planning Specialist

Development & CMS: Digicompleet by Segestia