Delen

Delen

Blog Financiële Planning Specialist

Jaap Franken 11 september 2019

Wat verandert er in BOX 3 volgens het wetsvoorstel. Hier en daar werd gejubeld over een belast bedrag vanaf € 440.000 per persoon. Dat lijkt te mooi om waar te zijn en is het dus ook. Ik zal hierna kort de systematiek uiteenzetten en daar waar nodig verklaren waar de verschillen zitten en ook de pijn voor beleggers. Het voorstel wil spaarders ontzien. Dit wordt bewerkstelligd door spaargeld (0,09%...

Fiscaal, Vermogensopbouw

J Franken 03 april 2019

In dit praktijkvoorbeeld bespreek ik wat de opname in een verzorgingstehuis fiscaal en financieel betekent. Dit zegt de wet over wat een eigen woning is. Een eigen woning (artikel 3.111 lid 1) is een gebouw wat u of de personen die tot het huishouden behoren, anders dan tijdelijk, als hoofdverblijf ter beschikking staat. De eigen woning wordt belast in BOX 1. In box 1 geldt een bijte...

Overlijden, Pensioen

J Franken 17 december 2018

Dit weekend  is het kwartaalprapport van het BIS gepubliceerd en toegelicht. Hierin worden de huidige markten genanlyseerd en de voornaamste conclusie is dat de recente beweegelijkheid en dalingen er 1 van meerdere zal zijn. Er zijn een aantal redenen die het BIS hiervoor aanwijst.Ten eerste wordt de situatie met extreem lage rentes en hoge schuldenbergen genoemd. Met name de afbouw van di...

Vermogensopbouw

J Franken 14 december 2018

Het kabinet  is, in het kader van een bredere herorientatie op belastingbesparende regelingen, de middelingsregeling aan het evalueren. De uiktomst van de eerste evaluatie is dat de regeling slechts weinig wordt gebruikt (15%) en dat er een relatief groot budgetair beslag is. De regeling wordt handmatig uitgevoerd en is moelijk geautomatiseerd te krijgen. Hier vindt u het volledige document...

Fiscaal

J Franken 30 november 2018

De Hoge Raad ( Hoge Raad • 23-11-2018 • 17/03140 • ECLI:NL:HR:2018:2175 ) volgde onlangs A-G Wattel, die concludeerde (conclusie A-G • 31012018 • 17/03140 • ECLI:NL:PHR:2018:119) dat een aftrekbare lijfrentepremie de grondslag voor de premie Zvw (het bijdrage-inkomen) verlaagt. De Hoge Raad (en de A-G) vindt namelijk dat sprake is van discriminatie. De lijfrentepremie van een onder...

Ondernemen

J Franken 22 november 2018

  Uit het Belastingplan 2019 komen de volgende maatregelen op het gebied van de Inkomstenbelasting: Het toptarief in de IB en LB wordt in 2019 51,75%. In de tweede en derde schijf geldt een tarief van 38,10%. Het tarief in de eerste schijf wordt 36,65%. Voor AOW-gerechtigden geldt in de eerste schijf een tarief van 18,75% en in de tweede schijf een tari...

Fiscaal

J Franken 19 november 2018

Meer beleggingsrendement door fiscaal slimme keuze beleggingsfondsenAls u een deel van uw vermogen belegt in beleggingsfondsen/indextrackers, hoeft u geen rekening meer te houden met mogelijke afschaffing van de dividendbelasting. De voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting is namelijk van de baan.Nu de dividendbelasting blijft bestaan, blijft ook het fiscale voordeel dat beleggingsfon...

Vermogensopbouw

J Franken 01 oktober 2018

Beschikt u over nog te verrekenen verlies of verwacht u dit jaar een (groot) verlies te lijden? Dan bestaat het risico dat dit verlies onverrekend blijft. Mogelijk kunt u dit risico beperken. Op Prinsjesdag werd bekend dat met ingang van 1 januari 2019 verliezen in de vennootschapsbelasting nog slechts 6 jaar voorwaarts verrekenbaar zijn. De periode waarbinnen u verliezen kunt verrekenen is h...

Fiscaal

J Franken 25 september 2018

De hypotheekrente van uw eigen woning is aftrekbaar als deze ook echt is toe te rekenen aan uw eigen woning. Als de Belastingdienst hierom vraagt, moet u dit met schriftelijk bewijsmateriaal laten zien. De Belastingdienst kan ook jaren na bijvoorbeeld een verbouwing nog om dit bewijsmateriaal vragen om de aftrek van het huidige jaar te beoordelen. Door een rechterlijke uitspraak lijkt de periode...

Wonen

J Franken 25 september 2018

Minimaal één op de drie huwelijken strandt tussentijds. Echtscheiding raakt veel mensen. Scheiden is een persoonlijk drama, dat emotioneel en financieel vaak een rollercoaster is, heftige tijden waarin gevoelens hoog opspelen, terwijl er ook nog eens allerlei belangrijke beslissingen moeten worden genomen zoals over inkomen nu en inkomen later. In Jip en Janneketaal: heeft een van beide par...

Relatie

Copyright © 2019 Financiële Planning Specialist

Development & CMS: Digicompleet by Segestia