Delen

Delen

Blog Financiële Planning Specialist

Tags:

Akte van schenking asset-allocatie financiele planning van vermogen optimaal beleggen Overeenkomst van schenking schenkbelasting schenken schenkvrijstelling schenkvrijstelling voor de eigen woning verhoogde schenkvrijstelling

fpsadvies

Een familiehypotheek is, de naam zegt het al, een hypotheek tussen de familie. Dit wordt ook wel een familiebank constructie genoemd. Bij een familiehypotheek helpt een familielid een ander familielid bij het financieren van een woning, bijvoorbeeld ouders die hun kind helpen. Het is ook mogelijk als bv geld te verstrekken aan een privé persoon. Hoe gaat dit in zijn werk en wat zijn de voor- en na...

Schenken

fpsadvies

De hypotheekrente is historisch laag te noemen: 30 jaar vast 1,48% en 20 jaar vast 1,16%. Is dit nu een goed moment om de hypotheek over te sluiten? Dat hangt ervan af. Ten eerste is er de boeterente (de oversluitboete voor het oversluiten van een hypotheek of het openbreken van een renteperiode). Deze kunt u opvragen bij uw huidige hypotheekverstrekker. Dit bedrag kan hoog uitvallen, maar de b...

Wonen

fpsadvies

De Financiële Planning Specialist zorgt dat het vermogen op een rustige manier groeit. Dit doen we door eerst samen een financiële planning op te stellen en die door te spreken. Hoeveel geld heeft u nu nodig, hoeveel kunt u sparen, kunt u fiscaal optimaliseren, is er een mogelijkheid om financieel te optimaliseren? Wat zijn uw wensen en behoeften voor nu en in de toekomst? Als er een goede mogel...

Vermogensopbouw

fpsadvies

Afgelopen jaar ontmoette ik een cliënt. Deze cliënt had een zoon, die autistisch was. Om de zoon op weg te helpen en een goede toekomst te bieden, is er destijds een woning voor de zoon gebouwd. Aangrenzend is een woning gebouwd voor zijn hulpverlener. Ook zijn er een behoorlijk aantal schenkingen gedaan om vermogen over te hevelen naar de zoon, zodat ook in de toekomst die hulpverlening betaald k...

Fiscaal, Relatie, Schenken, Vermogensopbouw

Jaap Franken

Dat staat althans in het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Het bedrag mag op pensioendatum worden afgekocht zonder fiscale sancties. Als iemand een pensioen heeft van € 30.000 zal de contante waarde grofweg rond de € 600.000 liggen. Dat is dan € 60.000 wat je kunt afkopen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing: Pensioenfondsen worden verplicht deze mogelijkheid te bieden....

Fiscaal, Pensioen

fpsadvies

Nadat van verschillende kanten kritiek is geuit op het voorstel voor de aanpassing van de vermogensrendementsheffing is het voorstel van Minister Snel weer van de baan. Dit heeft minister Vijlbrief meegedeeld. De vermogensrendementsheffing is al jarenlang onderwerp van kritiek. De spaarrente is momenteel nihil en de belastingdienst belast het vermogen fictief tegen een rendement van 4%. Hier zijn...

Vermogensopbouw

Jaap Franken

Wat verandert er in BOX 3 volgens het wetsvoorstel. Hier en daar werd gejubeld over een belast bedrag vanaf € 440.000 per persoon. Dat lijkt te mooi om waar te zijn en is het dus ook. Ik zal hierna kort de systematiek uiteenzetten en daar waar nodig verklaren waar de verschillen zitten en ook de pijn voor beleggers. Het voorstel wil spaarders ontzien. Dit wordt bewerkstelligd door spaargeld (0,09%...

Fiscaal, Vermogensopbouw

J Franken

Op 1 januari 2018 treedt een nieuwe wet in werking. Deze heeft tot doel om standaard een beperkte gemeenschap van goederen aan te gaan.De algehele gemeenschap van goederen zoals die sinds 1838 bestond in Nederland is dan niet meer van toepassing. In de wet wordt vastgelegd dat indien er gehuwd  wordt of er een geregistreerd partnerschap wordt aangegaan er automatisch een verdeling van vermog...

Relatie

J Franken

Staatssecretaris Wiebes heeft een volledige afschaffing van pensioen voor DGA’s voorgesteld. Tijdens de vaste Kamercommissie op donderdag 25 september 2015 werd dit voorstel besproken. Alle aanwezige fracties reageerden positief op dit voorstel. De aanleiding van de stelselherziening ligt in de onderdekking die voor een groot deel van de DGA’s geldt. Dit betekent dat de belastingdienst op ter...

Pensioen

Copyright © 2021 Financiële Planning Specialist

Development & CMS: Digicompleet by Segestia