Delen

Delen

Blog Financiële Planning Specialist

06-01-2018
Door J Franken

Vermogensrendementsheffing vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 wordt het vermogen belast tegen rendementen die meer tred houden met de werkelijkheid, althans dat is de opzet van de belastingdienst. De spaarrentes tussen anderhalf en een half jaar voor de peildatum dient hiervoor als maatstaf. De grondslag, om belasting over te heffen, wordt verdeeld over een spaardeel en een beleggingsdeel. Het idee is dat naarmate het vermogen groter is,...

Lees meer

19-12-2017
Door J Franken

Gouden handdruk - Afkoopmogelijkheid van stamrecht in wetsvoorstel verpakt

Op 3 juni 2014 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de Fiscale Verzamelwet 2014 aan de tweede kamer toegezonden. Belangrijkste onderdeel hiervan is dat met terugwerkende kracht (tot 1 januari 2014) gedeeltelijke afkoop van stamrechten mogelijk is. Hierdoor wordt degene die zijn gouden handdruk deels wil uitkeren op zijn wenken bediend.  

Lees meer

18-12-2017
Door J Franken

DGA - afschaffing pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft een volledige afschaffing van pensioen voor DGA’s voorgesteld. Tijdens de vaste Kamercommissie op donderdag 25 september 2015 werd dit voorstel besproken. Alle aanwezige fracties reageerden positief op dit voorstel. De aanleiding van de stelselherziening ligt in de onderdekking die voor een groot deel van de DGA’s geldt. Dit betekent dat de belastingdienst...

Lees meer

18-12-2017
Door J Franken

DGA - Mogelijke afschaffing pensioen in eigen beheer

Staatsecretaris Wiebes heeft in het kamer overleg van 15 maart een aantal harde noten gekraakt over de toekomstbestendigheid van het pensioen in eigen beheer. Werden er eerst nog twee varianten open gehouden. Nu lijkt het einde van pensioen in eigen beheer in zicht. Er komen drie mogelijkheden: Huidige regeling continueren; éénmalige afkoop tegen 70% in 2017; Omzetten in een soort b...

Lees meer

Categorie

  • Toon alle categoriëen
  • Pensioen
  • Relatie
  • Vermogensopbouw

Auteur

  • Toon alle auteurs
  • J Franken
  • KWJ de Wolf
  • m ver

Copyright © 2018 Financiële Planning Specialist

Development & CMS: Digicompleet by Segestia