Delen

Delen

Blog Financiële Planning Specialist

01-10-2018
Door J Franken

Voorkom de verdamping van verliezen en bespaar vennootschapsbelasting

Beschikt u over nog te verrekenen verlies of verwacht u dit jaar een (groot) verlies te lijden? Dan bestaat het risico dat dit verlies onverrekend blijft. Mogelijk kunt u dit risico beperken. Op Prinsjesdag werd bekend dat met ingang van 1 januari 2019 verliezen in de vennootschapsbelasting nog slechts 6 jaar voorwaarts verrekenbaar zijn. De periode waarbinnen u verliezen kunt verrekenen is hier...

Lees meer

25-09-2018
Door J Franken

Hypotheekrente toch aftrekbaar ondanks gebrek aan bewijsmateriaal

De hypotheekrente van uw eigen woning is aftrekbaar als deze ook echt is toe te rekenen aan uw eigen woning. Als de Belastingdienst hierom vraagt, moet u dit met schriftelijk bewijsmateriaal laten zien. De Belastingdienst kan ook jaren na bijvoorbeeld een verbouwing nog om dit bewijsmateriaal vragen om de aftrek van het huidige jaar te beoordelen. Door een rechterlijke uitspraak lijkt de periode w...

Lees meer

25-09-2018
Door J Franken

Echtscheiding

Minimaal één op de drie huwelijken strandt tussentijds. Echtscheiding raakt veel mensen. Scheiden is een persoonlijk drama, dat emotioneel en financieel vaak een rollercoaster is, heftige tijden waarin gevoelens hoog opspelen, terwijl er ook nog eens allerlei belangrijke beslissingen moeten worden genomen zoals over inkomen nu en inkomen later. In Jip en Janneketaal: heeft een van be...

Lees meer

19-09-2018
Door J Franken

Samenvatting belastingmaatregelen 2019 Inkomstenbelasting

Uit het Belastingplan 2019  worden de volgende maatregelen op het gebied van de Inkomstenbelasting genomen. Inkomstenbelasting Het toptarief in de IB en LB wordt in 2019 51,75%. In de tweede en derde schijf geldt een tarief van 38,10%. Het tarief in de eerste schijf wordt 36,65%. Voor AOW-gerechtigden geldt in de eerste schijf een tarief van 18,75% en in de tweede schijf een tarief van 20,20...

Lees meer

09-09-2018
Door J Franken

Geen belastingheffing bij tijdelijke verhuur van een deel van uw eigen woning

De tijdelijke verhuur van een eigen woning is in de inkomstenbelasting belast. Onlangs besliste een rechtbank dat dit voor de tijdelijke verhuur van een deel van een eigen woning niet geldt. De Belastingdienst is het daar niet mee eens en heeft hoger beroep ingesteld. Verhuurt u tijdelijk een gedeelte van uw eigen woning? Dan kan onder omstandigheden de opbrengst daaruit onbelast blijven. Laat daa...

Lees meer

06-01-2018
Door J Franken

Vermogensrendementsheffing vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 wordt het vermogen belast tegen rendementen die meer tred houden met de werkelijkheid, althans dat is de opzet van de belastingdienst. De spaarrentes tussen anderhalf en een half jaar voor de peildatum dient hiervoor als maatstaf. De grondslag, om belasting over te heffen, wordt verdeeld over een spaardeel en een beleggingsdeel. Het idee is dat naarmate het vermogen groter is,...

Lees meer

06-01-2018
Door J Franken

Beperkte gemeenschap van goederen per 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 treedt een nieuwe wet in werking. Deze heeft tot doel om standaard een beperkte gemeenschap van goederen aan te gaan. De algehele gemeenschap van goederen zoals die sinds 1838 bestond in Nederland is dan niet meer van toepassing. In de wet wordt vastgelegd dat indien er gehuwd  wordt of er een geregistreerd partnerschap wordt aangegaan er automatisch een verdeling van vermog...

Lees meer

19-12-2017
Door J Franken

Gouden handdruk - Afkoopmogelijkheid van stamrecht in wetsvoorstel verpakt

Op 3 juni 2014 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de Fiscale Verzamelwet 2014 aan de tweede kamer toegezonden. Belangrijkste onderdeel hiervan is dat met terugwerkende kracht (tot 1 januari 2014) gedeeltelijke afkoop van stamrechten mogelijk is. Hierdoor wordt degene die zijn gouden handdruk deels wil uitkeren op zijn wenken bediend.  

Lees meer

18-12-2017
Door J Franken

DGA - afschaffing pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft een volledige afschaffing van pensioen voor DGA’s voorgesteld. Tijdens de vaste Kamercommissie op donderdag 25 september 2015 werd dit voorstel besproken. Alle aanwezige fracties reageerden positief op dit voorstel. De aanleiding van de stelselherziening ligt in de onderdekking die voor een groot deel van de DGA’s geldt. Dit betekent dat de belastingdienst...

Lees meer

18-12-2017
Door J Franken

DGA - Mogelijke afschaffing pensioen in eigen beheer

Staatsecretaris Wiebes heeft in het kamer overleg van 15 maart een aantal harde noten gekraakt over de toekomstbestendigheid van het pensioen in eigen beheer. Werden er eerst nog twee varianten open gehouden. Nu lijkt het einde van pensioen in eigen beheer in zicht. Er komen drie mogelijkheden: Huidige regeling continueren; éénmalige afkoop tegen 70% in 2017; Omzetten in een soort b...

Lees meer

Categorie

  • Toon alle categoriëen
  • Fiscaal
  • Pensioen
  • Relatie
  • Vermogensopbouw
  • Wonen

Auteur

  • Toon alle auteurs
  • J Franken
  • KWJ de Wolf
  • m verh

Copyright © 2018 Financiële Planning Specialist

Development & CMS: Digicompleet by Segestia